Ontwikkelen natuurwaardenkaart – Gemeente Epe

Ontwikkelen natuurwaardenkaart – Gemeente Epe

Voor gemeente Epe hebben onze ecologen een natuurwaardenkaart gemaakt. Op een natuurwaardenkaart zijn alle beschermde flora en fauna in een bepaald gebied te zien. Daarnaast is aan de hand van deze beschermde soorten per beheervlak aangegeven of er volgens de...
Vervolgonderzoek beschermde soorten in Nijmegen

Vervolgonderzoek beschermde soorten in Nijmegen

Onze ecologen hebben in Nijmegen verschillende noodzakelijke vervolgonderzoeken naar beschermde soorten, zoals vleermuizen, broedvogels, marters, etc. uitgevoerd. De initiatiefnemer wil de bestaande bebouwing en een deel van de begroeiing verwijderen om plaats te...
QuickScan Monumentale Hoeve

QuickScan Monumentale Hoeve

In opdracht van de initiatiefnemer voerde onze ecoloog Koen Wegerif een ecologische QuickScan uit op een monumentale hoeve, te Hummelo. Er zijn namelijk plannen om de hoeve te transformeren. Verschillende aanwijzingen van aanwezige fauna werden gevonden in het...