Aanvullend ecologisch onderzoek marterachtigen, ransuil en vleermuizen

In maart 2021 heeft bureau De Slijpkruik een ecologische QuickScan uitgevoerd, te Rumpt. Binnen het plangebied worden een aantal gebouwen gesloopt en er wordt mogelijk beschoeiing verwijderd. In deze rapportage is geconcludeerd dat voor het slopen van het kantoor/werkschuur vervolgonderzoek noodzakelijk is naar vleermuizen, marterachtigen en ransuilen.

Dit vervolgonderzoek is noodzakelijk, omdat de sloop mogelijk leidt tot het verstoren, vernietigen of beschadigen van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. De naaldboom op het terrein werd vermoedelijk door ransuil gebruikt als nestboom. Onder de boom is een groot nest aangetroffen, maar het is niet uitgesloten dat de boom nog steeds als nestboom dienst doet. De begroeide terreindelen zijn mogelijk essentieel onderdeel van de functionele leefomgeving van marterachtigen.

Om aanwezigheid van marterachtigen te onderzoeken werden op het perceel twee cameravallen (type Struikrover 3.5) geplaatst in de voortplantingsperiode van de soorten. De Struikrover 3.5 met lokmiddel is geschikt om aanwezigheid van alle soorten marterachtigen te detecteren. Aanvullend werden een aantal sporenbuizen geplaats. Tussentijds wordt één keer een check uitgevoerd op aanwezigheid, functioneren en gebruik van de vallen.

Vaardigheden

, , , ,

Gepubliceerd op

9 februari 2022