Ecologie & Natuurbeheer

Daar waar natuur en andere functies van de openbare ruimte samenkomen dient geborgd te worden dat de ecologische waarde behouden blijft. Om de waarborging van deze ecologische waarde invulling te geven is de Wet natuurbescherming van kracht te gaan. Via de Wet natuurbescherming zijn ecologische waarde zoals verblijfplaatsen van huismussen, vleermuizen en andere fauna beschermd. Om bij de realisatie van projecten te voldoen aan de Wet natuurbescherming is een ecologische quickscan noodzakelijk. In dit onderzoek wordt de natuurwaarde van een plangebied in kaart gebracht. De waarde van een plangebied dient in sommige gevallen nader in kaart worden gebracht met vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld de verblijfplaatsen van vleermuizen. In dit vervolgonderzoek wordt onderzocht welke soort voorkomt en in welke mate het project invloed heeft op de instandhouding van de soort. Wanneer realisatie van een project negatieve effecten heeft op de ecologische waarden van het plangebied is deze tegenstrijdig aan de Wet natuurbescherming. Dan dient een plan te worden opgeteld om de ecologische waarde te waarborgen tijdens en na de realisatie van het project. De Slijpkruik adviseert en ondersteund opdrachtgevers bij het voldoen aan het beleid rondom flora en fauna. Voor het uitvoeren van een ecologische quickscan of een vervolgonderzoek tot aan het opstellen van een ecologisch werkprotocol of een beheerplan kunt u vertrouwen op onze expertise.

 

Wij hebben ons als kandidaat lid aangesloten bij Het Netwerk Groene Bureaus

OVERIGE WERKVELDEN

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!