Natuurinclusief bouwen De Plantage Geldermalsen – Gemeente West-Betuwe

Om een goed beeld te krijgen van de kansen om een woonwijk groen in te richten, hebben we met behulp van onze ‘kwaliteitsmeting biodiversiteit’ een conceptgroenplan inclusief doelsoorten opgesteld. Ook is er een advies geschreven om nieuwbouwproject De Plantage in Geldermalsen natuurinclusief te bouwen.

In onze kwaliteitsmeting biodiversiteit wordt de huidige situatie zoals die is aangetroffen, vergeleken met het ideaalbeeld. Eerst wordt er gekeken welke referentiesoorten van toepassing zijn in de specifieke situatie. Deze soorten kunnen vervolgens vergeleken worden met de huidige voorkomende soorten om de kwaliteit van het gebied aan te duiden. Aan de hand van de uitkomsten worden handvaten gegeven voor het implementeren van groentypen in het ontwerp van de wijk die de biodiversiteit bevorderen. Denk hierbij aan elementtypen die specifiek uitgekozen zijn om het leefgebied van een aantal doelsoorten te verrijken. Zo bieden knotbomen uitkijkposten en nestgelegenheid voor steenuil en gebruiken egels hakhoutbosjes als schuilplaats en verbindingszone.

Aansluitend op onze kwaliteitsmeting biodiversiteit is er een advies gegeven voor het natuurinclusief bouwen van de nieuwbouwwijk. Zo kunnen nestkasten voor onder andere gierzwaluw en huismus los aan de woongebouwen gemonteerd worden. Een andere optie is om de bouwwijze aan te passen. Door een aantal stootvoegen open te houden krijgen vleermuizen de gelegenheid om in de spouwmuur te komen, maar een inbouwkast is eveneens een geschikte oplossing. Door het implementeren van verschillende elementtypen (o.a. groenstructuren of faunapassages) en een hierop gespecialiseerd beheer, wordt het desbetreffende gebied aantrekkelijker voor de verschillende aanwezige flora en fauna.

Vaardigheden

, , ,

Gepubliceerd op

24 mei 2024