Ecologische begeleiding bij aanleg amfibieënscherm – Dostal Wegenbouw

Vanwege de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N833 Buurmalsen – Culemborg, diende er een bermsloot verlegd te worden. De Slijpkruik heeft voor dit project de ecologische begeleiding uitgevoerd voor de volgende werkzaamheden: plaatsen van amfibieënschermen, verlagen van waterpeil westelijke bermsloot, deponeren van bagger op de kant en dempen van de watergang. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben wij aan de hand van de ontheffing een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Na het plaatsen van het amfibieënscherm hebben wij ruim drie weken lang dagelijks het scherm gecontroleerd en emmers met o.a. heikikkers, bruine kikkers en padden geleegd in een geschikt leefgebied verderop. Nadat de laatste amfibie was afgevangen, konden de werkzaamheden aan de bermsloot conform ontheffing starten. Vervolgens hebben we ecologische begeleiding uitgevoerd tijdens het baggeren/droogleggen van de bermsloot en daarbij ruim vijf weken de grote modderkruiper (volgens de ontheffing) en bijkomende soorten als kleine watersalamanders, snoeken en kroeskarpers afgevangen en overgezet naar vergelijkbare geschikte sloten in hetzelfde watersysteem.

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

21 juli 2022