Het broedseizoen is van start gegaan

Het broedseizoen is van start gegaan

Het broedseizoen is van start gegaan! De huismus broedt ongeveer van eind maart tot augustus. Maar wist u dat het aantal huismussen sinds 1990 sterk is afgenomen en de huismus inmiddels op de Rode lijst van de Nederlandse broedvogels staat? Om de huismus te beschermen...
Meerkoetnest anno 2021

Meerkoetnest anno 2021

Onze ecoloog stuitte gisteren tijdens een broedvogelcheck in Amsterdam op iets heel bijzonders. Een meerkoet is vaak te vinden in water met een dichte oevervegetatie, waar genoeg nestmateriaal te vinden is, maar de vogel maakt weleens uitzonderingen waar nodig. Zo...