De Slijpkruik is kandidaat voor het lidmaatschap van het Netwerk Groene Bureaus.

Wij voeren onze onderzoeken uit volgens de richtlijnen van het Netwerk Groene Bureaus en garanderen daarmee ook de kwaliteit van onze ecologische werkzaamheden zoals QuickScans en vervolgonderzoeken. Als kandidaat voor het lidmaatschap maken wij deel uit van de discussie tussen ecologen over onderwerpen zoals: de Gedragscode Soortbescherming, het vleermuizenprotocol of hoe om te gaan met invasieve exoten. Door een discussie aan te gaan, zorgen wij voor een constante ontwikkeling binnen-en buiten de Slijpkruik.