WAT ZIJN DE PLANNEN VAN AANPAK ONS WAARD?

 

‘Geen gezeur, maar een aannemer die kwaliteit levert’ is doorgaans het antwoord van de aanbestedende dienst op de vraag of er op laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding aanbesteed moet worden. Dat kwaliteit dan ook wat mag kosten blijkt wel uit de hoge fictieve korting die een als uitstekend beoordeeld Plan van Aanpak kan opleveren. De aannemer die de juiste snaar raakt in zijn Plan van Aanpak heeft een goede kans om het werk te mogen maken. Vandaar dat er nooit eerder zoveel energie in de aanbestedingen werd gestoken dan tegenwoordig. 

Het is interessant om te zien dat aannemers vakspecialisten en neerlandici opzoeken om een project aan de voorkant niet alleen goed te doorgronden, maar ook om realistische beloften in een Plan van Aanpak op te nemen. Waar het enkele jaren geleden nog pionieren was en er soms veel te veel werd beloofd, weten menig aannemers nu wel hoe de juiste snaar geraakt kan worden bij hun opdrachtgever: het aantonen van investeringsbereidheid en het doorgronden van de opdracht. Zodoende kost het een aannemer steeds meer energie om ´boven de rest uit te steken´. Daarnaast moet de aanbestedende dienst bij meerdere goede Plannen van Aanpak toch een keus maken en de meeste aannemers teleurstellen. Om echt kans te maken op het winnen van de aanbesteding weet de aannemer als geen ander dat ze bereid moet zijn om aan de voorkant geld en tijd vrij te maken.

Het gevolg hiervan is dat aannemers er tegenwoordig ook wel eens voor kiezen om aanbestedingen naast zich neer te leggen. Zeker omdat er veel werk op de markt komt. Als een aanbesteding dan niet alleen om een prijsopgaaf vraagt maar ook een Plan van Aanpak, moet de aannemer er wel de tijd en het geld voor over hebben om in te schrijven. Zo gebeurt het in de praktijk dat er juist met een aanbesteding op beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij een Plan van Aanpak is vereist, soms maar één of zelfs géén aannemer inschrijft. Voor de aanbestedende dienst is het dan teleurstellend dat enkele bekende, ervaren en betrokken vakspecialisten de opdracht aan zich voorbij laten gaan.

Om aannemers te blijven stimuleren om het beste Plan van Aanpak te schrijver zouden we kunnen denken aan het belonen van de inschrijvers, ongeacht of ze het werk mogen maken. Dit kan door middel van de standaard offertevergoeding. Maar de offertevergoeding uitkeren aan iedere inschrijver als zijnde vast bedrag gaat niet helpen en stimuleren om nog betere Plannen van Aanpak te verkrijgen. Wellicht is het een idee om bij een aanbesteding op beste prijs-kwaliteitverhouding extra budget te reserveren aan de voorkant en dit zó te verdelen onder de inschrijvers, dat hoe beter de score voor het Plan van Aanpak is, hoe hoger percentage van de vergoeding de inschrijver ontvangt. Uiteindelijk wordt niet alleen de aannemer maar ook de opdrachtgever beter van íeder plan dat ingediend wordt. Verrassende gebiedskennis, nieuwe inzichten, innovatie, investeringsbereidheid… we kijken met elkaar op van ontwikkeling op ontwikkeling waarmee de aannemers elkaar én de opdrachtgever naar een steeds praktischer en efficiënter niveau stuwen.

Dat mag best wat waard zijn, toch?

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!