SLIBMETINGEN

De Slijpkruik is ervaren in het meten van de laagdikte van slib in watergangen. Onlangs hebben we een kleine rubberboot aangeschaft waarmee we ook in de smalste watergangen en op de meest lastige locaties metingen kunnen verrichten. De metingen verrichten we met een speciale peilstok waarmee we respectievelijk de bovenkant van het slib en de vaste bodem meten.. Omdat we digitaal werken in GIS en leggen we alle meetlocaties vast op kaart met behulp van GPS. Bij iedere meting noteren we specifieke gegevens: het opname peil (waterlijn), bovenkant slib en de vaste bodem. De laagdikte van het slib volgt uit de som van de diepte van de vaste bodem minus de diepte van het slib. De resultaten van de metingen gelden als steekproef of resultaten vanuit eerdere metingen juist zijn. Doordat ook de datum per meting geregistreerd wordt is altijd na te gaan op welke datum de meting is verricht.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!