Kwaliteitsimpuls Polder Meerzicht – Amsterdamse Bos, gemeente Amsterdam

Voor gemeente Amsterdam hebben wij de besteksvoorbereiding, technische uitwerking, aanbesteding, directievoering en het toezicht uitgevoerd op het project ‘Kwaliteitsimpuls Polder Meerzicht – Amsterdamse Bos’. De graslanden in Polder Meerzicht en rietlanden langs de oevers van de Nieuwe Meer zijn een belangrijk leefgebied voor water- en rietvogels. De kwaliteit van dit leefgebied wordt verbeterd door herstel en ontwikkeling van de rietlanden. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de Polder biedt mogelijkheden aan water- en oeverplanten, insecten en vogels.

Het doel van de opdracht was om o.a. te komen tot het opstellen van een bestek ten behoeve van de realisatie, een duikerdam en het graven van natuurvriendelijke oevers. Ook ging het om het technische uitwerken op basis van het Programma van Eisen en de uitvoeringstekeningen, begeleiden van de aanbesteding van het bestek en het houden van toezicht op directievoering over het project.

Er is in totaal 620 meter nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd, verspreid over drie watergangen. Vlakbij boerderij Meerzicht is een duikerdam aangelegd, om polder Meerzicht beter toegankelijk te maken voor beheer. Zie Kwaliteitsimpuls polder Meerzicht – Amsterdamse Bos voor meer informatie.

Vaardigheden

, , ,

Gepubliceerd op

24 mei 2024