In april 2021 heeft onze samenwerkingspartner ecoloog Hans Booij namens De Slijpkruik een (online) workshop gegeven aan studenten van Van Hall Larenstein in Velp. Het doel van de workshop was om uitleg te geven over biodiversiteit in het stedelijk gebied en uit te leggen wat de Slijpkruik hierin kan betekenen.
Tijdens de workshop zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
  • Wat is biodiversiteit?
  • Welke wettelijke randvoorwaarden zijn er betreffende biodiversiteit en ecologie?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen in het ontwerp en beheer om biodiversiteit te beschermen en bevorderen?
  • Waarom en hoe monitor je de biodiversiteit?
Na het behandelen van deze theorie was het tijd om de opgedane kennis in een verdiepende casus toe te passen. Tijdens de casus ‘een bestaande stadswijk op kleigrond’ werden alle stappen doorlopen in het proces: het bepalen van de randvoorwaarden en mogelijkheden, het maken of aanpassen van het ontwerp en het beheer vaststellen.
Al met al was het een geslaagde workshop waarbij wij veel enthousiaste reacties van de studenten hebben ontvangen. Wij hopen dat een aantal studenten zo enthousiast zijn geworden dat wij ze in te nabije toekomst in het werkveld mogen treffen of zelfs bij De Slijpkruik mogen verwelkomen.