MEETBARE MEERWAARDE OP BESTEKSEISEN

Om aanbestedingen van kwaliteitscriteria te voorzien is het niet altijd nodig om een Plan van aanpak te laten schrijven. Er zijn ook alternatieven om inschrijvende partijen de mogelijkheid te geven om in hun aanbod zich te onderscheiden met hun kwaliteitsmeerwaarde. Een voorbeeld hiervan is een eenvoudig rekenblad waarop de aannemer ambitieniveaus invult achter de door opdrachtgever bepaalde gunningscriteria. Daarmee garandeert de inschrijvende partij kwaliteitsmeerwaarde op bepaalde onderwerpen. De gunningscriteria zijn vergelijkbaar toe te passen als bij reguliere BPKV-aanbestedingen en omvatten onderwerpen zoals duurzaamheid, omgevingsmanagement en werkproces. De gunningscriteria zijn op het rekenblad voorzien van ambitieniveaus met bijbehorende fictieve korting. De inschrijvende partij vinkt het ambitieniveau aan dat hij voor deze opdracht wil garanderen en de bijbehorende fictieve korting telt mee bij zijn inschrijfprijs om mee te dingen naar de economisch meest voordelige inschrijving.

Bij kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht en / of na oplevering van de (deel)opdracht wordt nagegaan in welke mate de partij die het werk uitvoert voldoet aan de beloofde ambitieniveaus. Op basis van (meet)resultaten worden met behulp van een bonus-malussysteem afwijkingen van beloofde ambitieniveaus verrekend.

Wat zijn de voordelen om voor een dergelijk eenvoudig rekenmodel te kiezen?

  1. Het bespaart de opdrachtgever tijd. Een beoordelingsprocedure met het schrijven en beoordelen van Plannen van Aanpak is niet nodig en de aanbestedingsprocedure is daardoor korter.
  2. Het bespaart de inschrijvende partijen tijd. Bij inschrijving laat de inschrijvende partij het schrijven van een Plan van Aanpak achterwege.
  3. Het rekenmodel geeft de verwachtingen / kwaliteitscriteria SMART weer. De gunningscriteria is zodanig concreet en meetbaar aangegeven dat er achteraf geen ruimte is voor discussie.
  4. De inschrijvende partij vult zelf zijn eigen meerwaarde in. De inschrijvende partij weet van te voren welke fictieve korting hij ontvang en weet ook direct op basis van welke criteria tijdens de uitvoering van de opdracht beoordeeld wordt.
  5. Het rekenmodel biedt handvaten bij directievoering en toezicht tijdens uitvoering. Waar een Plan van Aanpak vaak op de kastplank terecht komt is dit rekenmodel makkelijk te koppelen aan meetresultaten tijdens en na uitvoering van de opdracht. De bonus-malus verrekening wordt hierna vervolgens naar waarheid toegepast.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!