Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.

Ecoloog Dennis Thijsen, die voor De Slijpkruik deelnam aan de cursus KleurKeur Blauw, vertelt: “In de cursus werd een belangrijk vraagstuk aangehaald: hoe pas je gefaseerd maaien toe zonder wateroverlast en met behoud van de ecologische waarde? Dat is afhankelijk van een contract of bestek, maar ook afhankelijk van de (doorstroomsnelheid van de) watergang, vegetatie en uitmaaimomenten. Alles in één werkgang wegmaaien dient voorkomen te worden. Dit kan gedaan worden door verschillende zones aan te brengen in de doorsnede van een watergang.”

In de cursusgroep waren zowel opdrachtgevers (zoals gemeenten) als opdrachtnemers (zoals aannemers) aanwezig. “Dit gaf leuke discussies over bijvoorbeeld de diepte waarop je nog mag maaien met een maaiboot en waarom er niet om het jaar gemaaid kan worden. En de stelling: Daar waar gefaseerd maaien wordt toegepast, pak je vooral het riet mee, lijkt logisch. Maar waar moet die rietzanger dan heen die daar elk jaar broedt?”, aldus Dennis.