Ecoloog Martijn en inspecteur/ boomveiligheidscontroleur Vincent hebben half april hun klimcertificaat behaald. Bij Cursus Centrum Groen hebben ze alles geleerd over o.a. veilige klimtechnieken, klimmateriaal, knopen en reddingstechnieken. Voor Martijn biedt dit meerwaarde tijdens de inspecties van holtes en broedvogelonderzoek, bijvoorbeeld bij bomen die niet bereikbaar zijn met een hoogwerker. Vincent is naast inspecteur en boomveiligheidscontroleur tevens ETT’er in opleiding en kan door te klimmen de boomveiligheid van de bouw van de boom nog beter beoordelen. Martijn en Vincent werken tijdens een klimopdracht altijd samen zodat ze, omwille van de veiligheid, elkaar kunnen helpen waar nodig.