Het broedseizoen is van start gegaan

Het broedseizoen is van start gegaan

Het broedseizoen is van start gegaan! De huismus broedt ongeveer van eind maart tot augustus. Maar wist u dat het aantal huismussen sinds 1990 sterk is afgenomen en de huismus inmiddels op de Rode lijst van de Nederlandse broedvogels staat? Om de huismus te beschermen...