Vervolgonderzoek beschermde soorten in Nijmegen

Vervolgonderzoek beschermde soorten in Nijmegen

Onze ecologen hebben in Nijmegen verschillende noodzakelijke vervolgonderzoeken naar beschermde soorten, zoals vleermuizen, broedvogels, marters, etc. uitgevoerd. De initiatiefnemer wil de bestaande bebouwing en een deel van de begroeiing verwijderen om plaats te...