Watertoets nieuwbouwproject Elspeet

In opdracht van KAAder stadsadvies hebben wij een watertoets gedaan voor een nieuwbouwproject in Elspeet waarbij een bedrijfshal wordt gebouwd. Binnen de watertoets hebben wij allereerst het verschil geanalyseerd tussen de geplande – en de huidige terreininrichting. Met kengetallen (Bergingseis gemeente Nunspeet) hebben wij berekend hoeveel water er in het projectgebied opgevangen moet worden in de nieuwe situatie. Daardoor bleken er aanvullende waterbergende maatregelen benodigd te zijn om de hemelwaterafvoer van de nieuwe bedrijfshal op te vangen op het eigen perceel. Het voornemen is om in het terrein een wadi te realiseren die het hemelwater opneemt waarna dit langzaam in de bodem opgenomen wordt. Andere mogelijkheden om de waterbergingscapaciteit van een projectgebied te verhogen zijn bijvoorbeeld het realiseren van groene daken of de aanleg van een IT-riool met een aansluiting op infiltratiekratten of innovatieve infiltratiesystemen zoals Rockflow-steenwolelementen.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!