Technische schouw – gemeente Lingewaard

Eind 2022 hebben we een opname gedaan van de technische staat van 20% van het gras en de beplanting in gemeente Lingewaard. De gemeente is voornemens om de komende vier jaar 20% per jaar te laten inspecteren.

Ter voorbereiding aan de inspectie is een GIS-bestand ingericht waarin de digitale ondergronden en inspectiemethodiek is opgebouwd. Vervolgens zijn het gras en de beplanting geïnspecteerd op de technische staat conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW (A+ t/m D). Per beheergroep is een beoordeling aan het desbetreffende vak gekoppeld.

Tijdens de technische schouw zijn onderstaande onderdelen opgenomen van alle aanwezige groenvlakken:
• Hoofdsoort van de beheergroep: o.a. heesters, gras- en kruidachtigen en haag.
• Type groen(beheergroep): o.a. bodembedekker, sierheester, gazon en lijnhaag.
• Beoordeling technische kwaliteit (A+ t/m D)

Na afronding van de inspectie is van de gegevens een aantal analyses gemaakt:
• Excel-export van alle vlakken incl. alle opgenomen gegevens.
• Overzichtstekening met daarop de technische staat in combinatie met een kleur.
• Overzichtstekening met daarop de beheergroep in combinatie met de technische staat.

Uit de analyse kwam o.a. dat ongeveer 25% van de beplanting onder B-niveau ligt. Bij gras is dit bijna 18%.

Op basis van de analyse heeft gemeente Lingewaard de beplanting nog eens kritisch bekeken. Daaruit bleek dat de afkeur van de beplanting in hoge mate het gevolg was van onjuiste snoei. Door dit te corrigeren heeft de gemeente direct een kwaliteitsslag kunnen maken.

Vaardigheden

, , , ,

Gepubliceerd op

29 maart 2023