Technische inrichting Nieuw West – Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat de Australiëhavenweg en de naastgelegen openbare ruimte ecologisch herinrichten. De weg wordt versmald en over de volledige lengte komt een nieuwe deklaag. Daarnaast worden 160 bomen en een scala aan overige beplanting geplant.

In opdracht van Gemeente Amsterdam tekende onze projectvoorbereider Mirella de Kruijff een plan voor het aanplanten van groen en aanbrengen van keienstroken bij de Australiëhavenweg, Nieuw West. Voorafgaand aan het maken van een nieuwe inrichting is een terreinbezoek/ voorbereiding van belang. Bij dit bezoek hebben wij getoetst of een beplantingsplan technisch haalbaar is en of het assortiment geschikt is. Hierna stelden wij een beplantingsplan met plantsoenlijst op. Ten slotte vertaalden wij ontwerpuitgangspunten tot uitvoeringstekeningen voor bomen en groenvoorziening en stelden wij een grondbalans op.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

9 februari 2022