Renovatieplan plantsoenen Park Sparrendaal

In opdracht van gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben wij een renovatieplan opgesteld voor de plantsoenen bij de portiekflats in Park Sparrendaal, te Driebergen-Rijsenburg. De plantsoenen waren aan slijtage onderhevig door achterstallig onderhoud. Er was een dichte massa ontstaan van landschappelijke heesters zoals de Corylus avellana (Gewone hazelaar). Hoewel er een laag beeldkwaliteitsniveau geldt in Park Sparrendaal, had de gemeente de wens om deze buurt van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit in samenspraak met – en tot tevredenheid van de bewoners. De vraag vanuit de opdrachtgever luidde dan ook om transparantie en openheid te creëren om de ‘ondoordringbare massa’ te transformeren naar een parkachtige uitstraling. Daarbij was het uitgangspunt om een aantal van de kenmerkende, oudere heesters en bomen te behouden, zodat de plantsoenen goed aansluiten op het naastgelegen eigenlijke Park Sparrendaal en de bosrijke context. Bij de ontsluiting van de buurt zijn ter verfraaiing vaste planten borders aangeplant. Het renovatieplan is inmiddels uitgevoerd naar wens van gemeente en bewoners.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!