Bestek en rioleringsplan Anthonie van Leeuwenhoeklaan Soest

Het gemaakte ontwerp van Buro SON is door ons uitgewerkt tot een RAW-bestek, grondbalans en rioleringsplan. Na een technische inspectie is besloten de beplanting te vervangen voor gazon. Daarmee wordt bespaard op de onderhoudkosten van de groenvoorziening. Bij de uitvoering van de groenrenovatie is ook de riolering in de hofjes aangepakt. De riolering onder de voortuinen is verplaatst naar het voetpad voor de woningen. Om de kans op wateroverlast te verminderen is het regenwater van de daken van de woningen afgekoppeld van het riool. Dit water gaat dan niet naar het riool maar wordt opgevangen in een infiltratieriool.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!