QuickScan technische staat groen – gemeente Nijkerk

Begin 2022 hebben onze inspecteurs voor gemeente Nijkerk een QuickScan van de technische staat van het groen uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben we een analyserapport opgesteld.

De monitoring van de technische staat geeft een beoordeling van het onderhoud in relatie tot het duurzaam in stand houden van een beheergroep (het kapitaal van de groenbeheerder). De technische kwaliteit van het groenareaal kan snel veranderen door bijvoorbeeld droogte, ziekte en aantastingen, onjuist dagelijks onderhoud of naastliggende werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Het doel van de QuickScan is om gemeente Nijkerk inzicht te geven in de huidige staat van het groenareaal. Met de kennis uit het analyserapport worden probleempunten geconstateerd, een prioriteitenlijst opgesteld en kan het benodigde budget voor het groot onderhoud voor de komende jaren bepaald en vastgesteld worden.

Tijdens de QuickScan zijn de beheergroepen geïnspecteerd op basis van criteria uit de relevante schaalbalken van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 van het CROW en aanvullende eisen vanuit gemeente Nijkerk.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

21 juli 2022