In opdracht van de initiatiefnemer voerde onze ecoloog Koen Wegerif een ecologische QuickScan uit op een monumentale hoeve, te Hummelo. Er zijn namelijk plannen om de hoeve te transformeren.

Verschillende aanwijzingen van aanwezige fauna werden gevonden in het projectgebied. Zo trof onze ecoloog braakballen en veren aan van de steenuil en kerkuil, en spotte zelfs de steenuil in levende lijve. Echter, het bleek dat de uilen de hoeve alleen gebruiken als roestplaats, en niet als nest- en verblijfplaats. Koen Wegerif adviseert om rust en donkere plekken te behouden en/of uilenkasten of  muizenruiters te plaatsen om de uilen te stimuleren.

Marterachtigen

Ook zijn in de schuur sporen van marterachtigen aangetroffen zoals uitwerpselen en prooiresten. De schuur en boerderij zijn voor marterachtigen goed te betreden en er is een oude verblijfplaats aangetroffen tussen de dakpannen. Om vast te stellen of marterachtigen nog steeds gebruik maken van de schuur is een vervolgonderzoek nodig.

Vleermuizen

Onze ecoloog deed ook een check op vleermuizen. Het bleek dat slechts één locatie aan de zuidzijde van de boerderij aan de bovenzijde geschikt is als rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Tijdens het bezoek werden hier dan ook drie dwergvleermuizen gespot. Deze ene geschikte locatie blijft behouden en ongemoeid tijdens de werkzaamheden, waardoor extra ecologische maatregelen niet nodig zijn.