Participatiebeleid buitenruimte

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is een aantal jaar geleden gestart met het initiatief ‘Samen werken aan uw gemeente’, waarbij bewoners worden gemotiveerd om bij te dragen aan (inrichting en) onderhoud in de groene buitenruimte. Om dit initiatief verder vorm te geven en de spelregels te actualiseren hebben wij beleidsmemo’s opgesteld en uitgangspunten vastgesteld die ten grondslag liggen aan de overeenkomsten die met bewoners worden gesloten. De beleidsuitgangspunten helpen beheerders om participatie in de openbare ruimte verder vorm te geven, procesmatig en overzichtelijk te werk te gaan en initiatiefnemers aan hun gemaakte afspraken te houden. Daardoor wordt voorkomen dat participatie een eigen leven gaat leiden waarbij overeenkomsten verouderd zijn, spelregels overtreden worden en de medewerkers buiten niet meer weten of openbaar groen nog door bewoners wordt onderhouden of dat de gemeente dit (weer) moet doen.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!