Onze ecoloog Koen Wegerif heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan bij een woonboerderij in buurtschap Tongeren. De initiatiefnemer wil de schuur graag ombouwen naar twee woningen, maar daar gaat wel een ecologisch onderzoek aan vooraf.

Het erf, gelegen tussen agrarische percelen, bospercelen en houtwallen, is een perfecte verblijfplaats voor verschillende dieren. Voorheen was de woonboerderij een veestal en huisde er melkvee. Tegenwoordig zijn de agrarische activiteiten gestopt maar biedt het erf alsnog een geschikte plek voor verschillende dieren, in dit geval: boerenzwaluwen.

QuickScan

Tijdens het uitvoeren van een QuickScan zijn er 15-20 nestlocaties van de boerenzwaluw aangetroffen. De werkzaamheden zouden leiden tot het verstoren en vernielen van deze beschermde nest en verblijfplaatsen van de boerenzwaluw. Om de verstoring te voorkomen, moet de huidige staat van de nest- en verblijfplaatsen in stand gehouden worden.

Voorgefabriceerde nesten

Daarom worden in april 2021 maar liefst 34 nestplaatsen voor de boerenzwaluw gerealiseerd in de omgeving van het plangebied. Deze nestplaatsen bieden voorgefabriceerde nesten voor de boerenzwaluw. Zo hoeven de vogels niet zelf nesten te bouwen, maar alleen voor de laatste details te zorgen waardoor de nesten klaar zijn vóór het broedseizoen van de zwaluw (mei-augustus).

Op deze manier krijgt de boerenzwaluw voldoende plek terug en kunnen de ontwikkelingen aan de schuur doorgaan.