Landschappelijke inpassing en QuickScan flora en fauna

In opdracht van Ontwerpbureau Evers heeft De Slijpkruik een landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor een kavel langs de Harderwijkerweg in Harskamp. Bij het opstellen van het inpassingsplan is rekening gehouden met bestaande landschappelijke kwaliteiten en gekozen voor een praktische terreininrichting met zo veel mogelijk groen (inheemse beplanting). Na het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan is in samenwerking met een ecoloog een QuickScan flora en fauna uitgevoerd.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!