Herschouw onderhoudsbestekken

In opdracht van gemeente Amersfoort voeren wij herschouwrondes uit voor verschillende integrale groenonderhoudsbestekken. Het doel van een herschouw is het controleren van de kwaliteit van het openbaar groen na de voltooiing van herstelmaatregelen, die uitgevoerd zijn na afkeur bij de reguliere schouw. Bij elke herschouw controleren en beoordelen wij de afkeurpunten uit de reguliere schouw volgens de systematiek uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW en het schouwprotocol van gemeente Amersfoort. Na afloop van de herschouw verzorgen wij een rapportage met foto’s voor onze opdrachtgever.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!