Ecologisch werkprotocol Kockengen

In opdracht van Ruimte voor Advies hebben wij een ecologisch werkprotocol opgezet voor het project Watergang Wagendijk Kockengen. Voorafgaand is een ecologische quickscan uitgevoerd. Deze quickscan heeft bepaald welke (beschermde) soorten flora en fauna verwacht worden of aangetroffen zijn binnen het plangebied en of er negatieve effecten verwacht worden op deze soorten. De te verwachten beschermde soorten (en invasieve exoten) zijn de basis voor het ecologisch werkprotocol. Per beschermde soort / invasieve exoot hebben we een werkwijze opgesteld die praktische handvaten geeft voor de uitvoering van het werk. Aan deze werkwijzen moet de aannemer zich houden om schade aan de flora en fauna te voorkomen en invulling te geven aan het zorgvuldig handelen (zorgplicht) van de Wet Natuurbescherming. Daarnaast is het werken volgens een ecologisch werkprotocol een vereiste van de gedragscode die de eigenaar van het plangebied hanteert.

De aannemer die aan het werk gaat gebruikt het ecologisch werkprotocol dan ook om zijn werkzaamheden af te stemmen op de situatie en een gerelateerd werkplan op te stellen, die ter goedkeuring wordt ingediend bij de opdrachtgever.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!