Dorpsbossen Gemeente noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder heeft De Slijpkruik gevraagd om te ondersteunen bij het inrichten van een eenduidig beheer van de dorpsbossen. Bij aanleg van de dorpskernen werden de dorpsbossen ten eerste aangelegd als windbreker. Tegenwoordig hebben de dorpsbossen meerdere functies. Daarom wordt binnen het beheer rekening gehouden met zowel recreatie, ecologie als de gebruikerswaarden. Daarnaast sluit het beheer aan bij het aanwezige beleid. Wij hebben beheersheets opgesteld die een overzicht geven van de werkwijze en onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het beheer aan te laten sluiten bij de visie en het doel uit het beleid. Groot voordeel van beheersheets ten opzichte van een traditioneler beheerplan is dat deze praktischer ingericht zijn en eenduidiger voor de uitvoering. Wij hebben hiervoor eerst de dorpsbossen en parken geïnventariseerd en o.a. de hoofdhoutsoort en de staat van het beheervlak bepaald. Vervolgens zijn voor de verschillende typen beheergroepen in de gemeente beheersheets opgesteld. De beheergroepen bestaan uit: Bossingel, Parkbos & Dorpsbos, Hakhout en Struweel. Op de beheersheet zijn onder andere een gewenst en ongewenst eindbeeld opgenomen.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!