Directievoering diverse onderhoudsbestekken

Wij assisteren gemeente Renkum bij de directievoering van diverse bestekken, onder andere de onkruidbeheersing op verharding en het maaien van recreatief gras. Onze assistentie omvat hoofdzakelijk het controleren van de uitvoerende partijen die verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden conform de onderhoudsbestekken. De uitvoerende partijen hebben bij gunning een Plan van Aanpak ingediend als zijnde hun kwaliteitsmeerwaarde. Wij borgen dat de aannemers de bestekswerkzaamheden organiseren en uitvoeren zoals beloofd in het Plan van Aanpak. Daarnaast borgen wij een kloppende financiële afhandeling door de termijnstaten te controleren en het meer- en minderwerk hierin te verrekenen. We ontzorgen de gemeente Renkum verder door deelopdrachten op te stellen (bij raamovereenkomsten), het voorzitten van bouwvergaderingen, schouwresultaten te beoordelen en door de aannemers ingediende werkplannen en V&G plannen te controleren. Tenslotte voeren wij jaarlijks de mutaties in bestekken en tekeningen door om deze te actualiseren en te optimaliseren.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!