Databeheer waterschap

De Slijpkruik heeft het databeheer uitgevoerd voor waterschap Vallei en Veluwe. Per A-watergang in het landelijk gebied is bepaald wat de beheergegevens zijn en deze hebben wij vervolgens is GeoVisia ingevuld. De beheerapplicatie is zodanig ingericht dat deze praktisch is voor zowel de beheerders als de aannemers. Zo kunnen de aannemers in een overzichtskaart duidelijk de uitvoeringseisen per watergang zien zoals de beheermethodes en de maaifrequenties. Daarnaast zijn per watergang de uitvoeringseisen gekoppeld aan de bestekposten. Het gebruik van GeoVisia borgt dat de beheerders (en de aannemers) de voortgang live kunnen inzien. De Slijpkruik actualiseert de data van het beheersysteem tijdens de uitvoering van het bestek en begeleidt de betrokkenen in dit proces. 

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!