Broedvogelcheck gemeente Lingewaard

Onze ecoloog heeft voor gemeente Lingewaard onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van broedvogels in 22 bomen. Deze bomen stonden op de nominatie om geveld te worden voor vernieuwing van het openbaar groen. Onze ecoloog heeft gecontroleerd of er broedende vogels aanwezig waren. Als dit het geval was dan zou er verstoring of beschadiging aan de nestplaatsen kunnen ontstaan. Bij verstoring of beschadiging door de werkzaamheden kunnen ouders het nest permanent verlaten. Het is dus van belang voor de gemeente om een goed beeld te hebben van de aanwezige broedende vogels. Uiteindelijk bleken in een aantal bomen vogels aanwezig te zijn die de boom gebruiken als nestplaats en/of rustplek. Naast een nest van een houtduif is er ook een tweetal ransuilen waargenomen.

Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!