Bestek terreinonderhoud- Universiteit Utrecht

Wij hebben voor het terreinonderhoud van Universiteit Utrecht een bestek opgesteld. Het te realiseren werk is verspreid in de binnenstad van Utrecht. Dit brengt soms lastige situaties met zich mee.

Het doel van het onderhoud is om de informele en huiselijke sfeer te behouden en te borgen dat deze sfeer zo min mogelijk beïnvloed wordt door zwerfafval en onkruid. Het onderhoud betreft beplantingsvakken waar de toegang beperkt is door smalle doorgangen en paden. Tevens heb je bij een binnenstad te maken met verschillende betrokkenen, die overlast kunnen ervaren of in een onveilige situatie terechtkomen.

Bij het schrijven van een bestek en bij het inschrijven moet o.a. met deze factoren rekening gehouden worden. Zo zal er bijvoorbeeld een voorstel moeten komen over het inzet van klein en specialistisch materieel en een voorstel om de veiligheidsmaatregelen te borgen.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

9 februari 2022