Wij adviseren opdrachtevers over allerhande contractuele vraagstukken die betrekking hebben op de groene buitenruimte. Wij stellen groenonderhoud- en aanleg bestekken op en organiseren de daarbij behorende aanbestedingen. Bij sommige bestekken richten wij ons specifiek op één kwestie. Dit is ook het geval bij de bestrijding van de eikenprocessierups in opdracht van Gemeente Hardenberg.

Specifiek voor deze Gemeente hebben wij een bestek geschreven over de bestrijding van de eikenprocessierups. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. Registreren uitgevoerde werkzaamheden
  2. Vullen en onderhouden van feromoonvallen
  3. Het bestrijden van eikenprocessierups
  4. Toepassen verkeersmaatregelen
  5. Bijkomende werkzaamheden

In dit bestek staat beschreven hoe de uitvoerende partij om moeten gaan met de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo staat hierin beschreven dat er gewerkt dient te worden conform de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, update 2019. In dit bestek worden ook eisen gesteld rondom: uitvoeringssnelheid, bestrijdingsmanieren, materieel dat wordt ingezet.