Beheerplan PRINSES IRENEBOS

De Slijpkruik heeft voor gemeente Alphen aan den Rijn een beheerplan opgesteld voor het Prinses IreneBos.  Dit park is zowel een geliefd recreatiegebied als een ecologisch zwaartepunt rondom de stad.  Door de variatie aan natuurtypen zijn er namelijk diverse ecosystemen ontstaan in het park en bezoekers kunnen wandelen over verschillende wandelpaden in een variatie aan natuur zoals graslanden, natte natuur en bos.

Het Prinses IreneBos is een bestaand bos dat extra beplanting heeft gekregen. De 225 extra bomen en struiken vormen een voedselbos, een bijenbos en een klimaatbos. Dit gedeelte vormt het hart van het Prinses IreneBos. Daarnaast worden nog honderden bomen extra en vele meters haagbeplanting in het 23 ha. omvattende terrein aangeplant. Schelpenpaden en een bomencirkel verbinden de drie onderdelen met elkaar. Prinses Irene is op 5 augustus 80 jaar geworden en krijgt het bos als dank voor haar jarenlange inzet voor de natuur.

Binnen het Prinses IreneBos zijn in een eerder stadium 7 inrichtingstypologieën bepaald; van grasland en insectensnelweg tot bosbeplanting, poelen en rietlanden. Ieder deelgebied heeft een doelstelling gerelateerd aan één of meerdere van de beoogde functies (recreatie, educatie en ecologie).

Wij hebben de eerder gedane voorstellen, voor het verhogen van de biodiversiteit binnen deze inrichtingstypologieën, vertaald naar een praktisch beheerplan met specifieke eenmalige- en structurele maatregelen, ook wel een herinrichting- en onderhoudsplan genoemd. Binnen dit beheerplan hebben we ook een marktconforme kostenraming opgesteld.

In de onderstaande video van studio Alphen zijn onze collega’s Alexander den Dikken en Bas Kuipers tijdens aflevering 5 van PuurPodium aan het woord om enkele maatregelen ter plaatse toe te lichten.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!