Beheerplan Meerwaldtplantsoen

In opdracht van Buro SON hebben wij de groenrenovatie van het Arthur Meerwaldtplantsoen in de gemeente Amsterdam ondersteund. Naast de besteksvoorbereiding van de groenrenovatie is door De Slijpkruik een beheermaatregelenplan opgesteld. Het betreft een integraal beherplan met de beheergroepen bomen, grasvelden, sierbeplanting, waterhuishouding, verharding, speeltoestellen en straatmeubilair.

Het Arthur Meerwaldtplantsoen is in de jaren ’60 aangelegd door de architect Cornelis van Eesteren maar in de loop van de tijd is de technische staat van de groenvoorzieningen zo ver achteruitgegaan dat in 2018 een renovatie is uitgevoerd. De renovatiemaatregelen waren onder andere het herstellen van asfalt dat door wortelopdruk was beschadigd en het aanleggen van afwateringssystemen die op de langere termijn de waterhuishouding van het park reguleren. Wij hebben het beheermaatregelenplan vertaald naar duurzame renovatiemaatregelen om de functionaliteit, levensduur en klimaatbestendigheid van het park te vergroten. Zo wordt in de toekomst bij de inboet van bomen gekozen voor boomsoorten die goed bestand zijn tegen de plaatselijke, vochtige omstandigheden en zijn er bij de renovatie zuurstof- en waterregulerende voorzieningen aangelegd zoals beluchtings-, drainage- en infiltratiesystemen.

De opgestelde beheervisie is vertaald naar streefbeelden met beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende werkpakketten. Vervolgens zijn de werkpakketten doorgerekend tot dagelijkse beheerkosten en vervangingskosten op de lange termijn. Verder hebben wij een praktische beheerplanning op werkpakketniveau opgesteld. Het beheerplan is in 2019 in gebruik genomen en dient minstens tot 2023 als leidraad om het Meerwaldtplantsoen zodanig te beheren dat de gewenste streefbeelden uit de groenvisie bereikt worden.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!