Beheerplan Bermen en Watergangen

De gemeente Nijkerk heeft De Slijpkruik gevraagd om het bestaande Beheerplan Bermen en Watergangen te actualiseren.  Bij het opstellen van het beheerplan zijn in samenwerking met de opdrachtgever eerst ambities bepaald die de rode draad vormen voor het beheer in de komende vijf jaar. Met name de toename van biodiversiteit en het actief stimuleren van participatie zijn belangrijke doelstellingen van de gemeente Nijkerk. Tijdens het opstellen van het beheerplan is daarom ook gezocht naar samenwerking met lokale specialisten op het gebied van bermbeheer, natuurorganisaties zoals de plaatselijke afdeling van het IVN en met Waterschap Vallei en Veluwe. Het beoogde resultaat is even ambitieus als praktisch van aard. Daarom zijn in het beheerplan verschillende instrumenten aangereikt waarmee de te realiseren doelstellingen kunnen worden gemeten.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!