Begeleiden participatietrajecten bij revitalisering wijk Zilverkamp in Huissen

In opdracht van gemeente Lingewaard begeleiden wij de participatietrajecten in de planvormingsfase van de revitalisering Zilverkamp. De wijk is in clusters verdeeld. Voor ieder cluster worden enkele bewonersavonden georganiseerd in afstemming met de projectgroep van gemeente Lingewaard. Tijdens de bewonersavonden worden verschillende disciplines (groen en grijs) besproken. Eén van onze groenspecialisten vertegenwoordigt de discipline ‘groen’. Hij is op de bewonersavonden aanwezig om aan de hand van presentatie en interactie de mogelijkheden af te stemmen en de keuzes en wensen vanuit bewoners vast te leggen. De keuzes en wensen die binnen de doelstellingen van de gemeente passen integreren wij in de ontwerptekeningen. Wij zijn daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvoeringstekeningen voor de uitvoerende aannemers en het toezicht op de uitvoering.

Het Laar 30d
6733 BZ
Wekerom

Tel: 0318 655 626
info@deslijpkruik.nl

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!