Op dinsdag 5 maart gaf De Slijpkruik B.V. een lezing bij de kennisbijeenkomst van de Groenstudieclub Midden-Nederland op het Yuvertapark te Houten (zie afbeelding). De Groenstudieclub is opgericht door een stuurgroep die werkzaam is in/met de openbare ruimte op verschillende vakgebieden. Doelstelling van de club is het uitwisselen en verspreiden van vakkennis tussen de groenvoorzieners en het bevorderen van het onderlinge netwerk. Streven is om onderwerpen aan bod te laten komen passend in het brede vakgebied binnen de Openbare Ruimte.

Gerben van den Top, meer dan 20 jaar werkervaring met (RAW)contracten en aanbestedingen in de groenwereld, informeerde de aanwezigen over het thema: ‘RAW-systematiek en gunningscriteria: gaat het samen? Is het gokken of biedt het meerwaarde?’ Na een korte introductie behandelde hij de RAW-systematiek, beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), wetgeving, het inkoopproces, gunningscriteria, gunningsmethoden, de weging, beoordelingswijze, beoordelingsfase en de uitvoering.

Het was een waardevolle avond met aannemers en opdrachtgevers die dilemma’s rondom de RAW-systematiek van beide kanten erkenden. De conclusie van de lezing was dat als het gehele traject zorgvuldig gevolgd wordt en er juiste keuzes gemaakt worden, RAW-bestek en gunningscriteria wel degelijk samengaan en meerwaarde biedt.